Vào Thu

10:17 06/09/2018

Hạ vương giọt nắng
Vào thu
Em vương giọt mắt,
tương tư ai rồi


Ý kiến bạn đọc