Và trước em ta đã hóa học trò

13:26 25/01/2019

Những bánh xe quay những mái chèo buông lúc chậm rãi lúc tít mù
Đưa nhau đi qua
Khắp sườn non gành bể

Ý kiến bạn đọc