Ước hẹn ba xuân

08:18 15/05/2017

Hạ chớm, bằng lăng rực tím
Sáng ra lòng dạ nôn nao
Khu vườn ba mùa thay lá
Khăn hồng em mãi chưa trao?!

Ý kiến bạn đọc