Tự tình tháng giêng

15:39 24/01/2019

Trong nỗi gì như thương nhớ
Tháng giêng trở về đúng hẹn
Em quàng khăn xuống phố
Mùa trên vai

Ý kiến bạn đọc