Tự tình đêm

14:39 29/10/2016

Chỉ còn
ta với bóng hình
Cô liêu đêm vắng có mình
 ta thôi

Ý kiến bạn đọc