Trong vườn cam Canh Lục Ngạn

14:34 22/01/2019

Đã lâu mới lại nghe người trồng
được nói vui về đất
người trồng ươm cây, người trồng hái quả

Ý kiến bạn đọc