Trời đất vuông tròn

07:59 23/01/2019

Thế gian chia nửa, còn nóng lạnh
Đã nghe đâu đó vỏ tách mầm
Ngoài đường thiếu nữ như chim sáo
Chân nhảy, mắt cười trong gió xuân.

Ý kiến bạn đọc