Trở lại tuổi thơ

09:05 08/01/2018

Ước một lần về lại tuổi thơ
Sà vào lòng mẹ thơm mùi lúa chín
Gió đông nồng nàn vị ngô khoai sắn
Cái rét tần ngần chẳng muốn rời đi.

Ý kiến bạn đọc