Tình nồng

07:46 23/11/2019

Có gì như thể
Nhớ mong vọng về
Kìa! Con sóng bể
Như anh vụng về


Ý kiến bạn đọc