Thương anh lấy đảo làm nhà

14:40 09/05/2017

Tiếng chim làm ấm bầu trời
Lắng lòng nghe đất nước khơi mạch nguồn
Ngát xanh màu lá bàng vuông
Rực hồng đuốc phượng thắp trường đảo xa

Ý kiến bạn đọc