Để tưởng nhớ T. 22-8-1993

Thu trở lại

11:09 15/12/2017

Anh có về cùng Thu không anh?
Cúc em trồng đã nở hoa đầu ngõ
Đàn chim đã về phương Nam tránh gió
Và heo may cũng đã khắp bãi bờ...

Ý kiến bạn đọc