Thời gian Đặng Tiến

07:59 14/04/2017

Đã thấy yên tĩnh hơn khi chạm tới Hải Phòng,
như chạm vào thời gian Đặng Tiến...

Ý kiến bạn đọc