Thiên đường

08:00 28/08/2012

Cuộc đời lúc hạn lúc may
Tình yêu trong trắng thơ ngây bội phần
Đợi em mới chỉ một tuần
Mà như trời đất xoay vần cả năm 

Ý kiến bạn đọc