Thành phố tôi yêu

15:07 20/10/2017

Tôi yêu thành phố quê tôi
Hưng Yên mảnh đất sa bồi ờ âu

Ý kiến bạn đọc