Tháng Hai...

08:02 24/03/2017

Tháng Hai- Xuân nửa chừng
Rét dùng dằng đi, ở
Nắng đủng đỉnh lưng trời
Mưa vật vờ mái cọ.        

Ý kiến bạn đọc