Tặng đồng đội ở Biên phòng Sơn La năm xưa

Tây Bắc trong tôi

08:50 23/01/2019

Mỗi lần ban nở trắng trời
Mỗi lần Tây Bắc trong tôi lại về
...Hiện về bản Thái Chiềng Lề

Ý kiến bạn đọc