Tặng

08:34 12/01/2018

Trao em ngọt đắm tiếng cười
Trả về nhưng nhức buốt lời lặng câm

Tag tặng thơ
Ý kiến bạn đọc