Sông Côn

18:05 08/06/2017

Chảy đầy niềm hoang cát
lang thang những thế kỉ nghèo bằng khát vọng ra biển
tiếng nàng Ngọc Hân vừa đâu đây hay tiếng gió hồn quê áo vải
Tây Sơn gầm vó ngựa Quang Trung…

Ý kiến bạn đọc