Sang thăm cháu ngoại

08:00 12/12/2016

Dối giả một chuyến thăm con
Mãi bên xứ tuyết, biết còn lần sau?
Quà quê nào có gì đâu
Quả mít thì nặng, quả cầu thì... xa.

Ý kiến bạn đọc