Quả Phúc

07:35 21/09/2018

Đi Chùa lễ Phật
Mái Thiền hương bay
Mặt trần phảng phất
Tâm nhang giãi bầy


Ý kiến bạn đọc