Tặng Hà

Nốt lặng

08:10 10/06/2017

Nốt lặng
trong mắt em sâu
ta chưng nốt lặng
gối đầu làm thơ.

Ý kiến bạn đọc