Cho Mun

Nói với bình minh

11:06 10/03/2018

nhón chân lên
con chạm vào bầu trời
chạm vào bình minh
chạm vào tình yêu của mẹ

Ý kiến bạn đọc