Nỗi đời

08:13 28/10/2017

Giá đừng ngã bảy ngã ba
Thì đời chắc đã chẳng ra thế này?

Ý kiến bạn đọc