Như là

08:02 10/12/2016

Trời như se mỏng gió
Đất như tơi xốp hương
Chim về ngơ ngẩn tổ
Người như gần nhau hơn

Ý kiến bạn đọc