Nhớ chiều thu tím

16:12 04/10/2018

Cuối một chiều thu, em nhớ không?
Hoàng hôn nhuộm tím áo em hồng
Lưng ong, dáng liễu em chờ đợi
Suối tóc cùng mây in đáy sông.

Tag thơ
Ý kiến bạn đọc