Người họa sĩ

10:53 15/07/2017

Anh vẽ
Toan trắng, cọ mềm, sắc xanh rừng thẳm
Đồng đội anh nằm lại chiến trường

Ý kiến bạn đọc