Người Thương

08:05 07/12/2018

Em đã đi qua chín vòng trời
Qua mười vòng đất
Chưa tìm được người em yêu hôm trước...


Ý kiến bạn đọc