Trước ảnh thiếu nữ - tặng MT

Nét thu

14:10 23/11/2017

Nụ cười
Nụ cười sao lặn
Chỉ còn
Nỗi buồn xuyên mây...

Ý kiến bạn đọc