Tưởng nhớ Liệt sỹ CSGT Đỗ Mạnh Cường

Mười năm anh không về...

08:02 26/10/2018

Mười năm em quen nếp đợi đèn
Mẹ vẫn nhắc về anh ý tứ
Nhà bây giờ hai người góa bụa
“Đảm cỡ nào việc nặng cũng thừa ra”.


Ý kiến bạn đọc