Mưa xuân

08:29 10/05/2019

Chắc chi chiều ấy nhớ
mưa giăng mờ mặt sông
một mui thuyền bỏ ngỏ
gió thì thào, cuối đông...


Ý kiến bạn đọc