Mùa hạ về huyên náo trong tim

08:24 17/05/2017

đơn độc mũi tên mùa hạ 
ký ức chói chang 
hoa xấu hổ góc vườn xưa yêu dấu
ban trưa trôi nhanh trên một cánh chuồn…

Ý kiến bạn đọc