Mùa gặt

08:08 09/06/2017

Mảnh trăng hạ tuần cong như liềm trấu
Móc nỗi niềm vào cây lúa tinh mơ
Người làng bước xuống cùng mồ hôi trong giấc ngủ
Mang nét cần lao, lam lũ vào mùa.

Ý kiến bạn đọc