Một sớm ở xa quê

08:01 03/01/2018

Sớm nay trở gió hiu hiu lạnh
dường như cây săn lại cả thân cành
con chim nhỏ co mình không lộ tiếng
nhớ bầy chim chuyền lích chích sân nhà… 

Ý kiến bạn đọc