Mình già hay chưa?

13:49 25/01/2017

Tháng ngày lững thững đi qua
Có ai tự hỏi: Mình già hay chưa?

Ý kiến bạn đọc