Lá xanh và quả đỏ

13:53 26/01/2017

Cây trẻ khoe lá xanh
Cây già phô quả đỏ

Tag thơ
Ý kiến bạn đọc