Khoảng lặng

08:51 03/03/2018

Cuộc sống bộn bề
Vui không đầy gang
Buồn như gió thoảng

Ý kiến bạn đọc