Hong tình

07:42 26/11/2018

Sáng nay đông mở cửa
Trả thu về ngày xưa
Chiếc lá bàng mắt đỏ
Nằm co ro sau hè.

Ý kiến bạn đọc