Hải Đăng

08:37 09/05/2017

Cất giữ bình minh vào trái tim mình
từ Mũi Điện gửi hồn ra muôn ngả

Ý kiến bạn đọc