Hạ Long

13:40 31/12/2015

Hạ Long - chẳng thấy rồng nằm
Lô xô núi đứng, buồm giăng bồng bềnh
Mê hồn bao khách hữu tình
Nét tiên trời đất đều dành nơi đây?

Ý kiến bạn đọc