Hà Giang

08:07 09/12/2017

Cơn gió chớm lạnh về cuối thu
Hoa sữa thơm vương từng nếp áo
Chập chùng sương giăng mờ bóng núi
Cao nguyên đá lạnh đen chân mây

Ý kiến bạn đọc