Gửi người quan họ

14:58 26/10/2017

Quan họ níu người ở lại
trao duyên môi thắm mắt huyền
chân quê một đời Đình Bảng
vấn vương mưa nắng vừa quen

Ý kiến bạn đọc