Gửi một bông hồng

13:36 31/01/2017

Có gai, tất nhiên rồi
định mệnh
một ngày nở tưng bừng làm ta mụ mị
một ngày tàn
hoang lạnh cả mùa xuân.

Ý kiến bạn đọc