Gốm

08:23 18/03/2017

Chẳng ai nhớ gốm hay người có trước
bàn xoay quay quắt đời người 

Tag Gốm thơ
Ý kiến bạn đọc