Ghi giữa thanh minh

11:30 15/05/2007

"Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh"
                             Nguyễn Du 

Ý kiến bạn đọc