Em có còn về kịp tháng ba xưa?

09:33 23/03/2019

Em đâu về ủ ấm tháng ba
Rét nàng Bân người đi không trở lại
Hoa sưa trắng như một thời vụng dại
Mắt ai ne nép phía sau rèm.


Ý kiến bạn đọc