Đường thu

08:55 05/09/2019

Cây hoa sữa thêm hương
Cây sấu già bớt lá
Ngày bớt vô tư
Đêm thêm ưu phiền.


Ý kiến bạn đọc