Dưới vạt thiền y

08:26 20/03/2017

khép mình nơi chùa làng đơn sơ
người con gái nương vào cửa Phật
bỏ ngoài đời những gì vướng bận
rũ chăm lo ba chữ phận đàn bà

Ý kiến bạn đọc