Đừng cháy nữa, rừng ơi!

08:26 05/07/2019

Đừng cháy nữa xót lòng dân xứ Nghệ
Hồng Lĩnh ơi, rừng xanh hỡi, cháy lòng...
Ngàn thông xanh cúi đầu trong lửa táp
Ruột gan này bừng bừng cháy vì đâu?


Ý kiến bạn đọc