Đợi đến bao giờ

11:30 29/11/2018

Còn ngóng đợi điều gì em hỡi
Đêm đã buông màn
Chỉ bóng tối vây quanh

Ý kiến bạn đọc