Đoản khúc không tên

08:04 10/02/2011

Ta chừng cũ hơn một người mới hơn
Gió mặc cả tuổi mình trên cỏ
Tình đo đắn lòng người quên nhớ
Thổn thức mùa hoa nghiêng qua mùa hoa

Ý kiến bạn đọc